Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Gwarancje i por臋czenia bankowe

Gwarancje i por臋czenia bankowe przeznaczone s膮 do zabezpieczenia realizacji podpisanych um贸w i kontrakt贸w handlowych. Bank udziela por臋cze艅 i gwarancji na rzecz przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych rezydentami. Udzielone gwarancje mog膮 zabezpiecza膰 sp艂at臋 ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zobowi膮za艅 Zleceniodawc贸w z tytu艂u:

  • kredyt贸w zaci膮ganych w innych bankach
  • innych zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z prowadzonej przez przedsi臋biorc贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej

Do gwarancji udzielnych za zobowi膮zania nale偶膮:

  • gwarancja zabezpieczaj膮ca zap艂at臋 - jest pisemnym zobowi膮zaniem Banku do zap艂aty kwoty okre艣lonej w gwarancji, gdyby Zleceniodawca nie zap艂aci艂 tej nale偶no艣ci, b臋d膮c do tego zobowi膮zany na mocy umowy zawartej z beneficjentem gwarancji
  • gwarancja zwrotu zaliczki - jest pisemnym zobowi膮zaniem Banku do wyp艂acenia beneficjentowi oznaczonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wykona艂 umowy i nie dokona艂 zwrotu zaliczki wraz z ewentualnymi odsetkami za jej przetrzymanie
  • gwarancja przetargowa (wadialna) - jest pisemnym zobowi膮zaniem Banku do zap艂aty beneficjentowi kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdyby oferent, kt贸ry wygra艂 przetarg odm贸wi podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny spos贸b naruszy zobowi膮zania wynikaj膮ce z przyst膮pienia do przetargu
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu - jest pisemnym zobowi膮zaniem Banku do zap艂acenia oznaczonej w gwarancji kwoty z tytu艂u ustalonych kar w razie nie wykonania lub nieprawid艂owego wykonania umowy przez Zleceniodawc臋 gwarancji

Korzy艣ci dla Klienta:

  • gwarancje bankowe zwi臋kszaj膮 wiarygodno艣膰 finansow膮 Klienta oraz pozwalaj膮 na zrealizowanie transakcji bez konieczno艣ci anga偶owania jego w艂asnych 艣rodk贸w
  • Bank, jako instytucja zaufania publicznego, jest gwarantem sprawnego wykonania kontraktu lub transakcji
  • mo偶liwo艣膰 indywidualnego negocjowania warunk贸w
  • bezgot贸wkowa forma zabezpieczenia transakcji

Por臋czenie jest umow膮, przez kt贸r膮 por臋czyciel zobowi膮zuje si臋 do wyp艂acenia wierzycielowi Zleceniodawcy okre艣lonej kwoty pieni臋偶nej, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie wype艂ni艂 艣wiadczenia, do kt贸rego by艂 zobowi膮zany. Por臋czyciel jest odpowiedzialny jako d艂u偶nik solidarny. Udzielenie por臋czenia cywilnoprawnego nast臋puje w formie pisemnego o艣wiadczenia banku, skierowanego do beneficjenta, kt贸re stanowi przyrzeczenie do zap艂acenia okre艣lonej kwoty na rzecz beneficjenta. Do por臋cze艅 udzielanych przez banki stosuje si臋 przepisy Kodeksu cywilnego. Zobowi膮zanie banku jest zawsze zobowi膮zaniem pieni臋偶nym.

Awal jest jednym z rodzaj贸w por臋czenia udzielonego za akceptanta weksla trasowanego, wystawc臋 weksla w艂asnego, inn膮 osob臋 zobowi膮zan膮 z weksla. Do awali stosuje si臋 przepisy Prawa wekslowego.

Gwarancje i por臋czenia traktowane s膮 przez Bank jako produkty kredytowe, w zwi膮zku z tym procedura zwi膮zana z ich uruchomieniem por贸wnywalna jest z procedur膮 dotycz膮c膮 udzielenia kredytu, kt贸ra wymaga przeprowadzenia oceny zdolno艣ci kredytowej klienta (Zleceniodawcy) i聽przed艂o偶enia akceptowanych przez Bank zabezpiecze艅.

Bank mo偶e podpisa膰 ze Zleceniodawc膮 pojedyncz膮 umow臋 o udzielenie gwarancji, por臋czenia, awalu lub umow臋 ramow膮, kt贸ra okre艣la limit maksymalnego zobowi膮zania Banku z tytu艂u wystawianych gwarancji na zlecenie danego Klienta.

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl