Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Przedmiotem kredytowania mog膮 by膰 obj臋te wszelkie przedsi臋wzi臋cia podejmowane w obrocie gospodarczym a w szczeg贸lno艣ci bie偶膮ce potrzeby zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, produkcj膮, sprzeda偶膮 towar贸w, 艣wiadczeniem us艂ug oraz inne cele zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej i procesem rozlicze艅 pieni臋偶nych. Kredytobiorca mo偶e skorzysta膰 nast臋puj膮cych form kredytu obrotowego:

Kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny (rewolwingowy) udzielany jest w rachunku kredytowym w formie linii odnawialnej z okresem sp艂aty do 12 miesi臋cy. Ka偶da sp艂ata cz臋艣ci lub ca艂o艣ci kredytu powoduje odnowienie 艣rodk贸w w ramach otwartej linii kredytowej i ponowne zad艂u偶enie si臋 do wysoko艣ci kwoty kredytu. Warunkiem uzyskania kredytu w formie linii kredytowej odnawianej jest przeprowadzanie operacji na podstawowym rachunku bie偶膮cym w Banku, na kt贸rym przeprowadzane s膮 operacje finansowe przez okres co najmniej 6 miesi臋cy przed z艂o偶eniem wniosku o kredyt rewolwingowy. W przypadku, gdy Kredytobiorca przeni贸s艂 rachunek bie偶膮cy z innego banku do naszego, okres prowadzenia rachunku i聽obroty z innego banku mog膮 zosta膰 uwzgl臋dnione. W takim przypadku wymagana jest opinia bankowa z tego banku. Kredyt w formie linii kredytowej odnawialnej mo偶e by膰 odnowiony na kolejny taki sam okres, bez konieczno艣ci sp艂aty ca艂o艣ci zad艂u偶enia. Warunkiem odnowienia kredytu jest z艂o偶enie wniosku o odnowienie na przynajmniej 14 dni przed up艂ywem okresu kredytowania, dobra sytuacja finansowa kredytobiorcy, celowe wykorzystanie kredytu, obs艂uga kredytu zgodna z postanowieniami dotychczasowej umowy kredytowej, ustanowienie zabezpieczenia w聽ocenie Banku zapewniaj膮ce zwrotno艣膰 kredytu z odsetkami i innymi kosztami ubocznymi w przypadku wyst膮pienia prowadzenia egzekucji.

Kredyt obrotowy nieodnawialny

Kredyt obrotowy nieodnawialny udzielany jest w rachunku kredytowym. Sp艂ata kredytu dokonywana jest jednorazowo lub w ratach ustalonych w聽umowie z Kredytobiorc膮 bez mo偶liwo艣ci ponownego zad艂u偶ania si臋. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesi臋cy. W szczeg贸lnych przypadkach Bank mo偶e udzieli膰 kredytu obrotowego na sfinansowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej bie偶膮cej, maj膮cego charakter kredytu 艣rednioterminowego. Kredyt z terminem sp艂aty powy偶ej 12 miesi臋cy udzielany jest podmiotom gospodarczym o wysokim poziomie zdolno艣ci kredytowej, wykazuj膮cym wysokie obroty w rachunku bie偶膮cym.

Kredyt obrotowy w rachunku bie偶膮cym

Kredyt obrotowy w rachunku bie偶膮cym jest kredytem odnawialnym udzielanym podmiotom gospodarczym posiadaj膮cym w Banku rachunek bie偶膮cy z przeznaczeniem na finansowanie bie偶膮cej dzia艂alno艣ci gospodarczej z terminem sp艂aty do 12 miesi臋cy.

Limit kredytu ustalany jest z uwzgl臋dnieniem:

  • wysoko艣ci obrot贸w na rachunku bie偶膮cym
  • poziomu zdolno艣ci kredytowej
  • rodzaju i wysoko艣ci bie偶膮cych potrzeb kredytowych
  • rodzaju i warto艣ci proponowanych zabezpiecze艅 sp艂aty kredytu

Podstaw膮 ustalenia limitu kredytu w rachunku bie偶膮cym jest poziom bie偶膮cych potrzeb obrotowych. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie rachunku w Banku od minimum 6 miesi臋cy. W przypadku, gdy Kredytobiorca przeniesie rachunek bie偶膮cy z innego banku do naszego, okres prowadzenia rachunku oraz obroty na rachunku w poprzednim banku mog膮 zosta膰 uwzgl臋dnione. W takim przypadku wymagana jest opinia bankowa z tego banku. Poziom zad艂u偶enia jest zmienny w ramach okre艣lonej w umowie o kredyt granicy kredytowania. Ka偶da sp艂ata cz臋艣ci kredyt贸w z wp艂yw贸w na rachunek bie偶膮cy Kredytobiorcy daje mo偶liwo艣膰 ponownego jej wykorzystania wraz z pozosta艂膮 cz臋艣ci膮 ustalonego a nie wykorzystanego limitu tego kredytu. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 odnowienia na nast臋pny taki sam okres. Warunkiem odnowienia kredytu jest z艂o偶enie wniosku o odnowienie kredytu na 14 dni przed up艂ywem okres kredytowania, dobra sytuacja finansowa Kredytobiorcy, celowe wykorzystanie kredytu, ustanowienie zabezpieczenia daj膮ce w ocenie Banku zwrotno艣膰 kredytu z odsetkami i innymi kosztami, prawid艂owa obs艂uga kredytu w poprzednim okresie oraz innych kredyt贸w posiadanych w Banku.

Zalet膮 kredyt贸w obrotowych odnawialnych jest mo偶liwo艣膰 wielokrotnego zad艂u偶enia si臋 do wysoko艣ci otwartej linii kredytowej (ustalonego limitu) w 12 miesi臋cznym okresie kredytowania oraz ponownego odnowienia na nast臋pnym taki sam okres.

Odsetki od kredytu naliczane s膮 od faktycznego aktualnego zad艂u偶enia.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 Tabel膮 oprocentowania.
Prowizje i op艂aty pobierane s膮 zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 Tabel膮 op艂at i prowizji

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl