Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Kredyty
Kredyty dla os贸b fizycznych

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o kredyt sk艂ada wniosek o udzielenie kredytu wed艂ug wzoru obowi膮zuj膮cego w Banku. Inspektor kredytowy potwierdza to偶samo艣膰 Wnioskodawcy na podstawie przed艂o偶onego przez niego dokumentu za zdj臋ciem (dow贸d osobisty, paszport). Do wniosku o udzielenie kredytu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty informuj膮ce o sytuacji finansowej w ci膮gu ostatnich 3 miesi臋cy poprzedzaj膮cych z艂o偶enie wniosku, mianowicie:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac臋 przedk艂adaj膮 za艣wiadczenie o okresie zatrudnienia i wysoko艣ci dochodu wystawione przez pracodawc臋 na druku bankowym
 • emeryci i renci艣ci - odcinki emerytury lub renty oraz potwierdzon膮 kopi臋 decyzji o przyznaniu emerytury lub renty
 • osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 - za艣wiadczenie z urz臋du skarbowego o wysoko艣ci dochod贸w lub deklaracj臋 podatkow膮 z聽potwierdzeniem jej z艂o偶enia w urz臋dzie skarbowym, za艣wiadczenie o uregulowaniu zobowi膮za艅 podatkowych
 • rolnicy - za艣wiadczenie z urz臋du gminy o dochodowo艣ci gospodarstwa, za艣 prowadz膮cy dzia艂y specjalne produkcji rolnej - za艣wiadczenie z聽urz臋du skarbowego o dochodach, za艣wiadczenie o uregulowaniu zobowi膮za艅 podatkowych
 • osoby inne ni偶 wy偶ej wymienione - dokumenty potwierdzaj膮ce 藕r贸d艂a dochod贸w zapewniaj膮cych sp艂at臋 kredytu wraz z odsetkami

Do wniosku kredytowego nale偶y za艂膮czy膰 tak偶e dokumenty dotycz膮ce proponowanego zabezpieczenia kredytu. Je偶eli zabezpieczeniem zwrotu sp艂aty kredytu jest por臋czenie, Bank przeprowadza ocen臋 mo偶liwo艣ci p艂atniczych por臋czycieli wed艂ug kryteri贸w stosowanych dla Wnioskodawcy.

Zabezpieczeniem kredytu mo偶e by膰:

 • weksel in blanco z deklaracj膮 wekslow膮
 • por臋czenie os贸b fizycznych lub prawnych (wed艂ug prawa cywilnego lub wekslowego)
 • wpis do hipoteki na nieruchomo艣ci
 • rejestrowy zastaw s膮dowy na rzeczach ruchomych
 • cesja wierzytelno艣ci
 • przew艂aszczenie na zabezpieczenie
 • blokada 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunkach bankowych
 • ubezpieczenie sp艂aty kredytu przez instytucj臋 ubezpieczeniow膮 akceptowan膮 przez Bank

Spos贸b zabezpieczenia sp艂aty kredytu Bank ustala z Wnioskodawc膮 uwzgl臋dniaj膮c stopie艅 ryzyka Banku, okres sp艂aty kredytu oraz odsetek a聽tak偶e stan maj膮tkowy Wnioskodawcy. Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie zdolno艣ci kredytowej, rozumianej jako zdolno艣膰 do sp艂aty miesi臋cznej raty kredytu z odsetkami po odliczeniu koszt贸w na utrzymanie Wnioskodawcy i jego rodziny.

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl