Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowym

Bank udziela posiadaczom rachunk贸w oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowych kredyt贸w w rachunku ROR na finansowanie nieudokumentowanych cel贸w w formie linii odnawialnej na okres 12 miesi臋cy. Ka偶dy wp艂yw 艣rodk贸w na rachunek oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowy zmniejsza zad艂u偶enie i聽oznacza, 偶e przyznany kredyt mo偶e by膰 wykorzystany wielokrotnie, do wysoko艣ci przyznanego kredytu, przez okres 12 miesi臋cy od dnia podpisania umowy kredytu.

Bank mo偶e udzieli膰 kredytu posiadaczowi ROR, kt贸ry:

  • posiada w Banku rachunek oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowy od co najmniej trzech miesi臋cy
  • w dniu sk艂adania wniosku o kredyt nie korzysta z debetu dopuszczalnego i przez 3 miesi膮ce przed z艂o偶eniem wniosku nie spowodowa艂 powstania salda debetowego
  • regularnie przekazuje na rachunek oszcz臋dno艣ciowo rozliczeniowy dochody z tytu艂u zatrudnienia lub ubezpieczenia spo艂ecznego w wysoko艣ci zapewniaj膮cej prawid艂owa obs艂ug臋 kredytu

Do okresu uprawniaj膮cego posiadacza rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowego do ubiegania si臋 o kredyt mo偶e by膰 zaliczany okres posiadania rachunku w innym banku, po przedstawieniu jego historii przez bank dotychczas prowadz膮cy rachunek za okres uzupe艂niaj膮cy do trzymiesi臋cznego sta偶u.

W przypadku, gdy 艣rednie sta艂e wp艂ywy na rachunek w ci膮gu ostatnich trzech miesi臋cy przekroczy艂y 2 000,00 z艂otych posiadacz rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowego mo偶e uzyska膰 za zgod膮 Zarz膮du Banku kredyt do wysoko艣ci pi臋ciokrotnych wp艂yw贸w na rachunek (艣rednia z聽ostatnich trzech miesi臋cy), ale nie mniej ni偶 500,00 z艂otych i nie wi臋cej ni偶 80 000,00 z艂otych.

Osoba ubiegaj膮ca si臋 o kredyt sk艂ada wype艂niony wniosek wraz z aktualnym za艣wiadczeniem z zak艂adu pracy wed艂ug wzor贸w obowi膮zuj膮cych w Banku. Wniosek podpisuje osoba ubiegaj膮ca si臋 o kredyt. W przypadku gdy rachunek prowadzony jest wsp贸lnie, wymagana jest zgoda wsp贸艂w艂a艣ciciela na zaci膮gni臋cie kredytu.

Umowa kredytu mo偶e by膰 przed艂u偶ona na kolejne 12 miesi臋cy bez konieczno艣ci podpisywania aneksu, o ile Kredytobiorca:

  • dokonuje systematycznych wp艂at na rachunek w wysoko艣ciach nie ni偶szych od wp艂yw贸w dokonywanych przed przyznaniem kredytu
  • nie dokona艂 wyp艂at przekraczaj膮cych wysoko艣膰 przyznanego kredytu

Bank zawiadamia Kredytobiorc臋 pisemnie o up艂ywie 12-to miesi臋cznego terminu kredytowania na co najmniej miesi膮c wcze艣niej przed up艂ywem terminu sp艂aty. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie wyra偶a zgody na przed艂u偶enie terminu sp艂aty kredytu, powiadamia Bank na co najmniej 5 dni roboczych przed up艂ywem terminu sp艂aty kredytu. Sp艂ata wykorzystanego kredytu nast臋puje z najbli偶szych wp艂yw贸w na rachunek, bez dodatkowych dyspozycji Kredytobiorcy, przed wszystkimi innymi p艂atno艣ciami. W trakcie korzystania z kredytu Kredytobiorca mo偶e wnioskowa膰 o zmian臋 jego wysoko艣ci. Zmiana nast臋puje za zgod膮 obu stron umowy w formie podpisania aneksu do umowy.

Odsetki od kredytu naliczane s膮 od faktycznego aktualnego zad艂u偶enia.

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl