Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Fundusze inwestycyjne

Bank jest dystrybutorem nast臋puj膮cych produkt贸w opartych na funduszach inwestycyjnych zarz膮dzanych przez Union Inwestment TFI SA:

 • UniFundusze - subfundusze FIO w ramach konstrukcji "funduszu parasolowego"
 • UniWIBID SFIO - ze wzgl臋du na specjalistyczny charakter tego funduszu nie znalaz艂 si臋 on pod parasolem
 • Program oszcz臋dno艣ciowo-inwestycyjny UniZach臋ta - lokata bankowa 艂膮czona z wybranym funduszem inwestycyjnym
 • Plan Oszcz臋dzania
 • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)
 • UniRentier - regularne wyp艂acanie zysk贸w od wp艂aconego kapita艂u (systematyczne umarzanie)
 • Subfundusze najlepszych funduszy wg. rekomendacji ekspert贸w UI TFI - UniMaxAkcji, UniMaxZr贸wowa偶ony, UniMaxD艂u偶ny
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) dla pracodawc贸w

Oferta produkt贸w dystrybuowanych przez Bank skonstruowana jest tak, aby pod膮偶aj膮c za trendami wyznaczanymi przez rynek zapewni膰 Pa艅stwu du偶y wyb贸r geograficznych obszar贸w inwestycji, bior膮c jednocze艣nie pod uwag臋 indywidualn膮 sk艂onno艣膰 do ryzyka, kt贸r膮 ka偶dy z聽Pa艅stwa si臋 charakteryzuje. W ofercie produkt贸w znajdziecie Pa艅stwo r贸偶ne fundusze - od bezpiecznych polskich funduszy stabilnego wzrostu, przez fundusze zr贸wnowa偶one, a偶 po te inwestuj膮ce w akcje na rynkach zagranicznych. Inwestowanie jest dla ka偶dego. Nie trzeba mie膰 du偶o aby m贸c pomna偶a膰 swoje pieni膮dze!

Uczestnikiem funduszu mo偶e by膰:

 • osoba fizyczna pe艂noletnia
 • osoba fizyczna bez zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych
 • osoba z ograniczon膮 zdolno艣ci膮 do czynno艣ci prawych
 • wsp贸艂ma艂偶onkowie
 • przedsi臋biorstwo posiadaj膮ce osobowo艣膰 prawn膮
 • jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej

Przy nabywaniu jednostek przez osoby ma艂oletnie zlecenia lub dyspozycje s膮 podpisywane przez osob臋 o ograniczonej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i jej przedstawiciela ustawowego (po uko艅czeniu 13 lat), lub przez przedstawiciela ustawowego (osoba ma艂oletnia, kt贸ra nie uko艅czy艂a 13 lat). Przedstawiciel ustawowy mo偶e wyrazi膰 lub cofn膮膰 pisemn膮 zgod臋 na dokonywanie czynno艣ci dotycz膮cych rejestru przez osob臋 ograniczon膮 do czynno艣ci prawnych. Osoba ma艂oletnia nie mo偶e udziela膰 pe艂nomocnictw.

Firmy, czyli osoby prawne oraz instytucje, lub organizacje nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej mog膮 nabywa膰 jednostki uczestnictwa w聽funduszach za艂膮czaj膮c do zlecenia aktualne dokumenty:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego
 • NIP/REGON
 • po艣wiadczony notarialnie dokument wskazuj膮cy osoby upowa偶nione do dzia艂ania w imieniu podmiotu wyst臋puj膮cego o nabycie jednostek
 • pe艂nomocnictwa w przypadku przyjmowania zlecenia od pe艂nomocnika

Dla os贸b fizycznych mog膮 by膰 prowadzone nast臋puj膮ce typy rejestr贸w uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

 • indywidualny
 • wsp贸lnych rejestr ma艂偶e艅ski
 • produktowy

Uczestnik mo偶e sk艂ada膰 w Banku zlecenia w zakresie:

 • nabycia na nowy rejestr (otwarcia rejestru uczestnictwa)
 • nabycia na istniej膮cy rejestr
 • konwersji (zamiany)
 • odkupienia
 • reinwestycji
 • umowy Planu Oszcz臋dzania
 • umowy UniRentier

Uczestnik mo偶e sk艂ada膰 w Banku dyspozycje:

 • udzielenia i odwo艂ania pe艂nomocnictwa
 • blokady i odwo艂ywania blokady
 • dziedziczenia (transferu)
 • zmiany danych personalnych
 • ustanowienia osoby uposa偶onej i rejestracji wyp艂aty 艣rodk贸w
 • podpisania umowy IVR i STI
 • reklamacji

Uczestnik funduszu mo偶e z艂o偶y膰 pe艂nomocnictwo pe艂ne (pe艂nomocnik mo偶e dzia艂a膰 w takim samym zakresie jak Uczestnik) lub niepe艂ne, ograniczone do zakresu zlece艅 i dyspozycji wybranych spo艣r贸d nast臋puj膮cych: nabycie, odkupienie, konwersja, blokada, zmiana danych. W聽pe艂nomocnictwie niepe艂nym mo偶na ustali膰 oganiczenia kwotowe dla poszczeg贸lnych zlece艅 i dyspozycji.

Poziomy pe艂nomocnictw:

 • poziom Uczestnika - wszystkie rejestry nale偶膮ce do Uczestnika we wszystkich funduszach, umowy produktowy, tak偶e przysz艂e
 • poziom funduszy - wszystkie rejestry nale偶膮ce do Uczestnika w funduszach
 • poziom umowy produktowej - wskazana umowa produktowa posiadana przez Uczestnika
 • poziom rejestru - wskazany rejestr lub grupa rejestr贸w nale偶膮cych do Uczestnika
 • jednorazowe - na konkretne zlecenie lub dyspozycj臋

Uczestnik mo偶e z艂o偶y膰 dyspozycj臋 blokady cz臋艣ci lub wszystkich jednostek uczestnictwa, kt贸ra polega na wy艂膮czeniu na czas okre艣lony lub do odwo艂ania mo偶liwo艣ci sk艂adania zlece艅 odkupienia. Blokada staje si臋 skuteczna po odebraniu o艣wiadczenia Agenta Tranzytowego, lecz nie p贸藕niej ni偶 7 dni kalendarzowych od z艂o偶enia o艣wiadczenia przez Klienta. Cz臋sto stosuje si臋 blokad臋 pod zastaw na wierzytelno艣ci z tytu艂u odkupienia jednostek uczestnictwa. W tym przypadku nale偶y za艂膮czy膰 umow臋 zastawu.

Uczestnik mo偶e wskaza膰 maksymalnie 4 osoby uposa偶one - osoby uprawnione do odbioru 艣rodk贸w na wypadek 艣mierci Uczestnika. Do rejestracji osoby uposa偶onej konieczne s膮 dane takie jak: imi臋 i nazwisko, data urodzenia, typ podmiotu, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu to偶samo艣ci, adres zameldowania, korespondencyjny, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego. Przy wyp艂acie 艣rodk贸w konieczne s膮 dokumenty takie jak: dow贸d osobisty, akt zgonu Uczestnika, o艣wiadczenie o poniesionych/nieponiesionych kosztach pogrzebu.

Wymagane prawem informacje dotycz膮ce Union Investments TFI SA znajdziecie Pa艅stwo na stronie www.union-investment.pl.

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl