Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

O艣wiadczenie
Zarz膮du Banku Sp贸艂dzielczego w Karczewie
o stosowaniu 鈥瀂asad 艁adu Korporacyjnego鈥
wydanych przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego.

W zwi膮zku z wdro偶eniem przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego Uchwa艂膮 Nr 218/2014 鈥瀂asad 艁adu Korporacyjnego鈥, Zarz膮d Banku Sp贸艂dzielczego w Karczewie i jego organy w zakresie swoich kompetencji b臋d膮 stosowa膰 Zasady 艁adu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyj臋tych Uchwa艂膮 nr 218/2014 z dnia 22lipca 2014 roku ( Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowi膮ce Za艂膮cznik do niniejszego o艣wiadczenia.

Zasady, o kt贸rych mowa w ust.1 b臋d膮 wdra偶ane w wymaganym zakresie z uwzgl臋dnieniem zasady proporcjonalno艣ci wynikaj膮cej ze skali, charakteru dzia艂alno艣ci oraz specyfiki dzia艂alno艣ci Banku, a tak偶e jego mo偶liwo艣ci technicznych i organizacyjnych.

W Banku Sp贸艂dzielczym w Karczewie odst臋puje si臋 od stosowania nast臋puj膮cych Zasad 艁adu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  1. Zasada okre艣lona w 搂6 鈥瀂asad 艁adu Korporacyjnego鈥- wprowadzenie anonimowego sposobu powiadamiania organu zarz膮dzaj膮cego lub organu nadzoruj膮cego o nadu偶yciach. Zgodnie z wyja艣nieniami zawartymi w opublikowanym przez Urz膮d Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie 鈥 Pytaniami i odpowiedzi鈥 odst膮pienie od przestrzegania zapisu 搂6 nie wymaga uzasadnienia.
  2. Zasada okre艣lona w 搂8 ust.4 鈥瀂asad 艁adu Korporacyjnego鈥 鈥 u艂atwienia dla udzia艂owc贸w: Powo艂uj膮c si臋 na zasad臋 proporcjonalno艣ci wynikaj膮c膮 ze skali, charakteru dzia艂alno艣ci oraz specyfiki dzia艂alno艣ci prowadzonej przez Bank, odst臋puje si臋 od przestrzegania zasady dotycz膮cej umo偶liwienia elektronicznego udzia艂u wszystkim cz艂onkom w posiedzeniach organu stanowi膮cego. W ocenie Banku spe艂nienie powy偶szej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzgl臋dnieniu specyfiki dzia艂alno艣ci banku sp贸艂dzielczego, kt贸rego wi臋kszo艣膰 w艂a艣cicieli stanowi膮 mieszka艅cy lokalnego 艣rodowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia cz艂onk贸w o czasie, miejscu i porz膮dku obrad Zebrania Przedstawicieli wysy艂ane s膮 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na 14 przed terminem obrad. Tak uregulowany spos贸b informowania cz艂onk贸w Banku gwarantuje mo偶liwo艣膰 ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Ponadto wszyscy cz艂onkowie Banku maj膮 mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 ze sprawami obj臋tymi porz膮dkiem obrad Zebrania Przedstawicieli podczas obrad Zebra艅 Grup Cz艂onkowskich. Powy偶sze uzasadnia rezygnacje z organizacji posiedze艅 organu stanowi膮cego poprzez zdalny, elektroniczny udzia艂 cz艂onk贸w. Bank nie jest przygotowany pod wzgl臋dem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wi膮偶e si臋 ze znacznymi kosztami, kt贸re w ocenie Banku s膮 nieuzasadnione. Powy偶sze uzasadnia rezygnacj臋 z organizacji posiedze艅 organu stanowi膮cego poprzez zdalny, elektroniczny udzia艂 cz艂onk贸w.

Ponadto w Banku Sp贸艂dzielczym w Karczewie nie maj膮 zastosowania Zasady 艁adu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w 搂11, 搂22 ust.1 i 2 oraz ust. 4-6 w cz臋艣ci dotycz膮cej komitetu audytu, 搂53, 搂54,搂55, 搂56, 搂57, gdy偶 nie dotycz膮c Banku.

Zarz膮d Banku Sp贸艂dzielczego

W Karczewie

Za艂膮cznik nr 1 - Zasady 艁adu Korporacyjnego

Za艂膮cznik nr 2 - Schemat organizacyjny

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl